Siltech 770L Anniversary speaker cable

כבל לרמקולים מהחברה  ההולנדית הידועה Siltech. כבל סופר איכותי באורך 2.5 מטר העשוי מכסף וזהב ותצורת טוויסטד להורדת הרעשים  והגדלת רצפת הרעש למקסימום.
כבל משוגע.
מחיר:
מצב קוסמטי: מדהים

כבילה

WhatsApp WhatsApp