Siltech 770L Anniversary Interconnect

כבל אינטרקונקט מהחברה  ההולנדית הידועה Siltech. כבל סופר איכותי  העשוי מכסף וזהב ותצורת טוויסטד להורדת הרעשים  והגדלת רצפת הרעש למקסימום.
כולל מחברים איכותיים של WBT.
איכות בלתי נגמרת!
באורך מטר.
מחיר:
מצב קוסמטי: מדהים

כבילה

WhatsApp WhatsApp