ASR Emitter 1

State of the Art!
מגבר משוגע של חברת ASR.
בניה לא מהעולם הזה, 3 חלקים כולל ספק ויחידת סוללותאחרי שידרוג מהיצרן והחלפת מצברים שיחזיקו לעוד שנים רבות.
סקירה
מחיר חדש כ 63 אלף ש״ח.

מחיר :31,000 ש״ח
מצב מכני: ללא רבב
מצב קוסמטי: מעולה

מגברים משולבים

WhatsApp WhatsApp