ASR Emitter II Exclusive


אינטגרייטד של הסטרטוספרה ההי אנדית בעולם. ה  ASR EMITEER II Exclusive עולה על כל בקשה של אודיופיל ברמת איכות ויכולת. שני ספקים נפרדים, ספק סוללות נוסף, בניה גרמנית טיפ טופ בכל פינה ובגרסא שלנו עם תצוגה כחולה מדהימה.
8 OHM 2x 280 watts
1,385,520 uF
Weight – 137 kg
במצב מופלא!

מחיר: 45,000 ש"ח

 

מגברים משולבים

WhatsApp WhatsApp