ARCAM delta 290

מגבר סופר דופר מבית ארקם הבריטית עוד לפני שהיו ברקזיטים ושמקזיטים. בניה מסיבית ואיכותית אול אראונדר במחיר קורץ.
מחיר : 1800
מצב מכני: ללא רבב
מצב קוסמטי: מעולה

מגברים משולבים

WhatsApp WhatsApp