PLINIUS Hiato

מגבר משולב חייתי. הספק בלתי נגמר של איכות הזורמת לה ללא מאמץ מעוד אחד מהמוצרים הפשוט הורסים של החברה. מראה מלוטש וסאונד עוד יותר מלוטש.

סקירה של המוצר

300 watts RMS per channel into 8 ohms
450 watts RMS per channel into 4 ohms

מחיר: 22,000 ש״ח
מצב מכני: מצויין
מצב קוסמטי: מצויין

מגברים משולבים

WhatsApp WhatsApp