Rega Elicit-R

מגבר משולב מעולה של חברת rega הידועה המתמח במוצרים אנלוגים איכותיים. טורואיד ענק, כח בלתי נגמר, צלעות קירור מוסתרות, פונוסטייג׳ ושלט והכל באריזה קומפקטית וסקסית.
כולל שלט.
מחיר:8,000 ש״ח

מגברים משולבים

WhatsApp WhatsApp