Audio Analogue Corelli

מגבר כח מעולה בעל 60 וואט ב 8אוהם בניה איכותית בדואל מונו ביותר ושני שנאים איכותיים ביותר המזיזים את המגבר באיכות משוגעת. VFM מטורף.
מחיר: 3200 ש״ח

מצב מכני: מצויין
מצב קוסמטי: מצויין

מגברי הספק

WhatsApp WhatsApp