CAT JL2

זוג חתולים מנורתיים שיכולים להזיז כל רמקול בעולם. מככבים בכל התערוכות ומחוברים לציוד האיכותי ביותר שקיים בכל מקום. בשורה הראשונה של המגברים מכל הטכנולוגיות. יש שיגידו הטובים ביותר על הפלטנה.
מחיר: 45,000 ש"ח.
מצב מכני: ללא רבב.
מצב קוסמטי: מעולה.

מגברי הספק

WhatsApp WhatsApp