CAT JL2

החתול הגדול שישאיר אתכם עם פה פעור. אחד המגברים הטובים ביותר שיוצרו ושתוכלו לקנות.
נמצא אצלנו במצב מדהים. מגבר שאחריו קשה למצוא משהו אחר.
מזיז כל רמקול בערך על הפלנטה עם 100 וואט נקיים של Pure Class A טהורים.
מחיר: 45,000 ש"ח.
מצב מכני: ללא רבב.
מצב קוסמטי: מעולה.

מגברי הספק

WhatsApp WhatsApp