Jadis JA80

קלאסה בפני עצמה . מגבר מונו מנורות, Class A , ווקאל שמשאיר לכם את פטרישיה ברבר לישון איתכם בלילה. בניה מרהיבה ויוקרתית.
מחיר : 36,000
מצב מכני: ללא רבב
מצב קוסמטי: מעולה

מגברי הספק

WhatsApp WhatsApp