the fisher SA1000

יש מוצרים שהם כ״כ נדירים שאודיופיל רק יכול לחלום עליהם. אחד כזה הוא ה the fisher SA1000.
מגבר מנורות עם איכות, כח, עיצוב פיזי, חשמלי ואקוסטי מהטובים שהיו.
מוצר ייחודי בנוף לאודיופיל המיוחד.
שפפורות 8417 וכיוון ביאס לכל שפופרת בנפרד.
אם רציתם להגיע לנחלה, הנה היא.
מחיר:

מגברי הספק

WhatsApp WhatsApp