Audio Research LS7

פרה של אודיו ריסרץ'. לרוב זה מספיק בתיאור, אבל נגיד שמדובר בדגם מופלא ובמצב מעולה.בואו לשמוע. אנחנו כבר נכין את האריזה …
מחיר: 5,500 ש"ח.
מצב קוסמטי: מעולה.
מצב מכני: מעולה.

קדם מגברים

WhatsApp WhatsApp