Meridian 502

פרה אמפ של הביוקר של חברת מרידיאן הידועה. בניה של דואל מונו, כניסות ויציאות XLR ואיכות משגעת. מוצר מיוחד ונדיר.
מחיר : 2,950 ש"ח.
מצב מכני: ללא רבב
מצב קוסמטי: מעולה

קדם מגברים

WhatsApp WhatsApp