VTL TL-5.5

קדם מהפנט של חברת VTL ישאיר אתכם פעורי פה. מחשבה רבה הושקעה בתכנון אספקת החשמל בעזרת טורואידים נפרדים  לדרגות ההגברה השונות, מעגל מודפס מגלאס פייבר וחיבורי נחושת  איכותיים. הפרדה ע״י  ממסרים בין הכניסות והיציאות השונות ועוד…
האיכותית המנורתית של הפרה בתחום הוואקלי מהממת.
מחיר :
מצב מכני: מעולה
מצב קוסמטי: מעולה

קדם מגברים

WhatsApp WhatsApp