Lenco

פטיפון וינאטאג׳ כבד והיסטרי מבוסס LENCO מבוסס idler wheel בעל פלינת׳ חדש בבניה איכותית  ביותר, מגיע עם זרוע JELCO 12 וראש של nagaoka mp-110
מחיר: 5,500 ש"ח.
מצב מכני: מעולה.
מצב קוסמטי: מעולה.

פטיפונים

WhatsApp WhatsApp