Rega Planar P3

פטיפון מעולה של חברת Rega,חברה הידועה במוצרים האנלוגים שלה.
פטיפון ידני מונע רצועה בעל איכות גבוהה, כיסוי אבק וכל מה שצריך מפטיפון איכותי.
מחיר:
מצב מכני: מעולה.
מצב קוסמטי: מעולה.

פטיפונים

WhatsApp WhatsApp