NAIM CDi

מוצר היי אנד מהשורה הראשונה ביותר. מנגנון טעינה עילי מכני. מהמכשירים הידועים והאיכותיים שיוצרו. במצב מ ד ה י ם.
מחיר : 3,800 ש"ח.
מצב מכני: ללא רבב
מצב קוסמטי: מעולה

קומפקט דיסק

WhatsApp WhatsApp