Rotel RCD-06SE

נגן של חברת Rotel מדגם Rotel RCD-06SE . הדגם המשודרג מבחינה פנימית . ספקי כח איכותיים יותר ומעגל פילטר איכותי יותר. מוצר איכותי מאוד במצב מעולה.

מחיר : 2,750 ש"ח.
מצב מכני: ללא רבב
מצב קוסמטי: מעולה

קומפקט דיסק

WhatsApp WhatsApp