Rotel RCD-06SE

נגן של חברת Rotel מדגם Rotel RCD-06SE . הדגם המשודרג מבחינה פנימית . ספקי כח איכותיים יותר ומעגל פילטר איכותי יותר. מוצר איכותי מאוד במצב מעולה.
מחיר: –
מצב מכני: מצוין
מצב קוסמטי: מצוין

קומפקט דיסק

WhatsApp WhatsApp