Califirnia Audio Labs SIGMA

ממיר מנורות מהטובים ביותר שיוצרו. מוזיקלי ביותר ובמצב נדיר.
לא לפספס.
מחיר: –
מצב מכני: ללא רבב
מצב קוסמטי: מעולה

ממירים

WhatsApp WhatsApp