Theta Digital Compli – CD

CD מופלא של חברת Theta בעל איכויות סוניות חריגות.
Theta ידועה בעולם כאחת מחברות הטרbספורט הטובות ביותר והנגן הזה לא מבייש את השם.
הגרסא עם ה DVI.
 
WhatsApp WhatsApp