NAIM NAT05

טיונר של הביוקר דיגיטלי ומושלם של חברת NAIM הידועה. מי שרוצה לשמוע רדיו ברמה הגבוהה ביותר הקיימת. פרטים טכניים נוספים.
מחיר : 5,500 ש"ח.
מצב מכני: ללא רבב
מצב קוסמטי: מעולה
WhatsApp WhatsApp