ATOHM GT-1

רמקול מדפי מעולה מחברת ATOHM הצרפתית. בניה וגימורים מרשימים, טכנולוגיה מתקדמת רכיבים ייחודים של החברה עצמה וסאונד אש.
רמקול שצריך לשמוע!
במצב מעולה.
מחיר

רמקולים מדפיים

WhatsApp WhatsApp