Legacy Audio Studio

רמקול מדפי מעולה בעל טוויטר טיטניום גדול וופר קוולר גדול. רמקולים מוזיקליים ביותר ונצילים שיתאימו למגברים רבים.
4 אוהם ו90.5 dB.
מחיר
מצב מכני: טוב מאוד.
מצב קוסמטי: טוב מאוד.

רמקולים מדפיים

WhatsApp WhatsApp