B&W 703

רמקול מוזיקלי ביותר של חברת B&W הידועה! בעל המיד המיוחד של החברה העשוי מקוולאר אמיתי. הטוויטר הלקוח מהסדרה הגבוהה שר לנו וזוג וופרים מדוייקים מטפלים בבאס. נצילות מעולה לרמקול במבנה הנ״ל של כ 90dB ומצב מעולה.
מחיר: 8,500 ש״ח

רמקולים רצפתיים

WhatsApp WhatsApp