Duevel bella luna

הסאונד כשם הרמקול, הלבנה היפה, סאונד שמיימי הנפרש על פני 360 מעלות ומייצר במה אינסופית. איכות ללא פשרות ברמת האודיו והגימור. תכשיט בכל בית.

סקירה של ששת הירחים

פרטים טכניים נוספים

מחיר : בטלפון
מצב מכני: מצב מצויין
מצב קוסמטי: מצב מצויין

רמקולים רצפתיים

WhatsApp WhatsApp