PMC Twenty 23

רמקולים רצפתים בעלי תכנון פנימי מיוחד של תיבת טרנסימשן ליין עם תא נוסף מיוחד לייצור באס מאוזן יותר, גדול יותר מיחידה אחת מהירה ואיכותית.
רמקול רצפתי עם חתימת צליל של רמקולים הגדולים ממנו פי מונים.
מחיר :8800 שח 
מצב מכני: מעולה
מצב קוסמטי: מעולה

רמקולים רצפתיים

WhatsApp WhatsApp