Accuphase C280

הקדם מגבר המופלא הזה הגיע אלינו לתיקון אחרי שצד אחד לא ניגן, והצד השני עיוות. שפתחנו אותו התברר שהקדם הזה בנוי באופן מופלא מ 6 קדם מגברים שונים. כל ערוץ כלל קדם MC, קדם MM, וקדם Line. בנוסף לספק כוח מטורף לכל ערוץ. כל קדם כזה סגור במודול/קופסא משלו. בכל מודול מספר גדול של קבלים, ובסך הכל עשרות רבות של קבלים. הכל הוחלף לבקשת הלקוח בקבלים סופר איכותיים שיובאו במיוחד מקנדה. מיותר לציין שהקדם חזר לעבוד תקין ומוזיקלי בדיוק כמו שיצא מהמפעל לפני שנים רבות.

WhatsApp WhatsApp