Theta DSpro generation V

חברת Theta ידועה באיכות המוצרים הדיגיטלים שלה לאורך השנים ובדגם הזה של הממיר שלה אין שונה. בניה טופ אוך  דה ליין, הפרדה מוחלטת בין דרגת ההגברה לעיבוד הדיגיטלי וסאונד מפיל באריזה אודיופילית.

סקירה של סטריאופייל

מחיר : 4,750 שח
מצב מכני: טוב מאוד
מצב קוסמטי: טוב מאוד

ממירים

WhatsApp WhatsApp