Mark Levinson No.383

אינטגרייטד של מרק לוינסון. איכות מתפרצת ונגינה בלתי מתפשרת.
יכולת דחיפה המגובה בקבלי ענק וספקי כח עצומים.
100 וואט של איכות ובניה מעולם אחר.

מגברים משולבים

WhatsApp WhatsApp