PS audio 6.1

פרה אמפ של חברת ps-audio המעולה.
בניה סולידית ואיכותית. סאונד נפלא, כניסות מרובות, אופציות בייפאס ומוניטור.
מעגלי סיגנל קצרים וספק מופרד ואיכותי.
מחיר

קדם מגברים

WhatsApp WhatsApp